Изкуство от хартия

Пейпъркът


Пейпъркъта се изработва като върху хартията се рисува посредством изрязване. Работи се най-често с макетен нож, но можем да изработим пейпъркът и когато изрязваме хартията с ножица. Най-често се работи върху картон. Пейпъркътите могат да бъдат еднослойни и многослойни като в зависимост от внушението, което желаем да постигнем можем да сглобим слоевете слепени един за друг плътно, но можем и да ги подредим и с лека дистанция помежду им за да е по-очевидно, че това са отделни слоеве хартия. Хобито е подходящо само за възрастни поради работата с макетен нож.


Пейпърфолдинг

Пейпърфолдинг е изкуството чрез огъване и прегъване на хортия да бъдат постигнати обемни фигури. Можем да срещнем пейпърфолдинг, който е съчетан с пейпъркътинг и така получената картина не е вдигната в голям обем, но обема само е загатнат. При пейпърфолдинга обикновено се работи с картон, но могат да бъдат използвени най-разнообразни хартии.


Креп

Цветята и фигурите изработени от креп хартия са реално пейпърфолдинг. Но понеже се работи конкретно с тези ведове хартии понякога ги поставяме в отделна група наричана "Креп".


Квилинг


Квилинга е изкуство, при което фигурите се изработват от хартиени ленти. Те могат да бъдат с разнообразна ширина обикновено от 2 мм до 8 мм. Обикновено фигурите се изработват плоски, но има и 3d квилинг, при който обектите се вдигат в обем.

Оригами

Оригами е специфична форма на пейпърфолдинг, при която обикновено се работи само с едно парче хартия. Нагъването на това парче хартия е доведено до съвършенство и само посредством прегъване се постигат обемни фигури. При оригами много често се предпочитат хартии, които имат различен цвят от двете страни.Модулно оригами

Обикновено при модулното оригами се сглобяват многобройни еднакви елементи в една по-голяма и по-сложна фигура.

Торцевания

Торцевания обикновено изработваме с тишу хартии. Хартията се нарязва на малки парченца и посредством лепило се подрежда на плоска или обемна повърхност. С различните цветове хартии по този начин може да се рисува и е отлично забавлание за малки и големи.
Папие маше

При папие маше има два по-разпространени метода на работа. Единият е получаване на обемна фигура посредством наслояване на парченца хартия върху обект "основа". След като се напласти желаната дебелина хартията се разрязва на определени места, обикта се изважда и фигурата се сглобява отново. Вторият метод, който също се нарича папие маше е създаване на обект от хартиена пулпа като може да се използват слепващи вещества, гипс и дори арматура, която да държи фигурата.